pasek loga

 Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 


realizuje projekt dofinansowanyz Funduszy Europejskich „Kompetencje pracowników jutra

w sektorze usług dla biznesu
 


Nr umowy:
POWR.03.01.00-00-O004/17-00 


Celem projektu
jest nabycie przez 90 studentów

kierunku Logistyka i Zarządzanie

w UPH w Siedlcach w latach 2017-2019

kompetencji niezbędnych na rynku pracy.


Dofinansowanie projektu z UE:

1 009 319,08 zł


Wartość projektu:


1 197 578,40 zł